Translate

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ
Το πεντάγωνο εθεωρείτο από αρχαιοτάτων χρόνων το σύμβολο της ισορροπίας. Εννοείται της υλικής και πνευματικής ισορροπίας που είναι άλλοτε και το ζητούμενο στην ζωή.
Ο Πλάτων μυημένος στον πέμπτο βαθμό καθόρισε πέντε βασικά γεωμετρικά σχήματα.
1- Τετράεδρο = Φωτιά
2- Οκτάεδρο = Αέρας
3- Εικοσάεδρο = Νερό
4 - Εξάεδρο = Γή.

Για το πέμπτο σχήμα, ο Πλάτωνας δεν έδωσε καμία περιγραφή ,όχι επειδή δεν το γνώριζε ,αλλά επειδή το θεωρούσε ιερό και δε έπρεπε να αποκαλυφτεί η ονομασία και η ιδιότητά του.
Το πεντάγωνο λοιπόν , το σχήμα αυτό είναι η προσωποποίηση της κοσμικής ψυχής της ανώτερης πνευματικής ιδιότητάς, του ζωντανού σύμπαντος .
Το πεντάγωνο μας παραπέμπει στην πέμπτη ουσία -πεμπτουσία και στο αιθέρα ως πέμπτο στοιχείο ,που είναι υπεραισθητή και διαπερνά τα πάντα.
Ερευνητές ερμηνεύουν το περίφημο εν Δελφοίς 'Ε' ως αριθμητικό παρεπεμπτικό σε αυτήν ακριβώς την πέμπτη ουσία. Ο αιθέρας σχετίζεται με άλλες μορφές ενέργειας ,αλλά είναι τελείως διαφορετικός από αυτές.
Είναι η θεμελιώδης αιτία δημιουργίας μετεωρολογικών ,ηλιακών και βαρυτικών φαινομένων.
Είναι η πρωταρχική ,αρχέγονη, συμπαντική , κοσμική, ζωική ενέργεια ,που ταυτίζεται πρακτικά και φιλοσοφικά με ,τον Αιθέρα του Αριστοτέλη ,δηλαδή το αίτιο που οδηγεί τους ραβδοσκόπους ,
την Οργόνη του Βίλχεμ Ράϊχ ,
την Πράνα και Ακάσα των Ινδών ,
το Τσί των Κινέζων ,
το Ρέϊκι των Ιαπώνων,
το Κά των Αιγυπτίων ,
την Δύναμη των αρχαίων Ελλήνων,
το Τέλεσμα του Ερμή του Τρισμέγιστου,
το Μάννα και Ηλ των Ισραηλιτών ,
το Αστρικό φώς των Καββαλιστών ,
το Ζωικό Υγρό των Αλχημιστών ,
την Πεμπτουσία ...

Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ,όπως ο Θεός .
Το μέσον που δρούσαν οι δυνάμεις από απόσταση. Η έννοια του αιθέρα φαίνεται να είναι υπερβατική ,αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αγγίζει και τον απτό κόσμο μας.
Είναι το θεμελιώδες σωματίδιο από το οποίο γεννάται η μάζα των άλλων σωματιδίων και σε τελική ανάλυση η ύλη του σύμπαντος κόσμου.
(Μποζόνιο - C.E.R.N)

Το πεντάγωνο μας οδηγεί στο δωδεκάεδρο ,που είναι ένα τρισδιάστατο σχήμα με πλευρές πεντάγωνο.
Η γνωστή ταινία ΕΠΑΦΗ μας λέει για το δωδεκάεδρο , ως συσκευή που πρότειναν οι εξωγήινοι για ταξίδι στον χρόνο.
Εαν σε ένα πεντάγωνο διαγράψει κανείς ευθείες ενώνοντας τις γωνίες του ,τότε εσωτερικά δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο καλείται ΠΕΝΤΑΛΦΑ. Στο εσωτερικό του πεντάλφα αυτού δημιουργείται ένα άλλο πεντάγωνο . Εαν συνεχίσουμε να ενώνουμε τις γωνίες με ευθείες ,τότε προκύπτει ένα άλλο πεντάλφα. Κοκ .Δημιουργείται έτσι αυτό το οποίο ονομάζεται αιώνιο ή ατελείωτο πεντάγωνο. Αυτός είναι και ο λόγος που στη μαγεία και στον αποκρυφισμό γενικότερα ,το πεντάγωνο και το πεντάλφα χρησιμοποιούνται τόσο συχνά μαζί με την αντιστοιχία του πεντάλφα με τον άνθρωπο.
Το σχήμα αυτό λοιπόν φαίνεται ότι αποτελεί το κλειδί στην κατανόηση των ενεργειακών ζωνών της Γής.
Το πεντάεδρο σχήμα και το εσωτερικά δημιουργούμενο πεντάλφα συμβολίζουν την αέναη κίνηση ,την ατελείωτη δημιουργία ,την εναλλαγή των πάντων.
Οι τοποθεσίες κατασκευής αρχαίων ναών δεν είναι τυχαία επιλεγμένες αλλά έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά πεδία των περιοχών αυτών.

Η τροχιά του Αρη γράφει την περιφέρεια ενός τετραέδρου .
Η τροχιά της Δία γράφει την περιφέρεια ενός κύβου.
Η τροχιά της Αφροδίτης γράφει την περιφέρεια ενός οκταέδρου.
Η τροχιά της Γής γράφει την περιφέρεια ενός εικοσαέδρου κοκ.
Η περιφορά του πλανήτη Αφροδίτη γύρω απο τον Ηλιο κάθε 8 χρόνια διαγράφει το πεντάκτινο αστέρι

Το περίφημο ΄Πεντάγωνο΄ των ΗΠΑ είναι η πιό γνωστή ανθρώπινη κατασκευή που έχει δημιουργηθεί με βάση το 'ίερό' αυτό σχήμα.Με την κατασκευή αυτή επεδίωκαν να συσσωρεύει όλες τις θετικές ενέργειες που παραδοσιακά αποδίδονται στο πεντάγωνο.

Οταν λοιπόν μία κατασκευή έχει πενταγωνικό σχήμα,τότε δημιουργείται μία ισορροπία μεταξύ ύλης και ενέργειας μέσα και έξω απο αυτό το σώμα.
Για να διασπαστεί αυτή η ισορροπία θα πρέπει είτε η κατασκευή αυτή να βομβαρδιστεί με ηλεκτρο μαγνητική ακτινοβολία υπερυψηλών συχνοτήτων ή να διασπαστεί κάποιος να απο τους κρίκους που συνθέτουν το πεντάγωνο.
Δηλαδή καταστρέφοντας μία ευθεία που συνδέει δύο κορυφές του πενταγώνου ή να αποκόψει μία κορυφή.
Τότε το πεντάγωνο δεν υφίσταται πλέον και το σώμα το οποίο περικλειόταν εντός του πενταγώνου γίνεται επιρρεπές σε κάθε είδους εξωτερικούς αρνητικούς παράγοντες αφού δεν μπορεί να διατηρηθεί η φυσική ισορροπία μεταξύ ύλης και ενέργειας ή πνεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: