Translate

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ - KUNDALINI


Τι είναι η Κουνταλίνι ; 
Ο όρος Κουνταλίνι, όπως χρησιμοποιείται από τους Γιόγκι, αναφέρεται στην Ιερή Φωτιά . Βρίσκεται κοντά στη βάση της σπονδυλικής στήλης υπό αιθερική μορφή . Όμως για μας τους Έλληνες δεν είναι κάτι νέο . Συμβολίζεται με  το Κηρύκειο ( Καδούσιος ) του Ερμή με τους δύο  συμπεριπλεκτομένους όφεις και την ψυχή στην κορυφή έτοιμη να πετάξει απ΄ όπου προήλθε. 
παραπομπή - ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Ας δούμε τώρα τα βασικά κανάλια της Πρανικής ενέργειας τα Nadis (Νάντις).
Στη σπονδυλική μας στήλη υπάρχουν τρία βασικά 
Nadis . Τα Nadis  είναι ένα είδος διαδρόμων απ' όπου περνάει η Πρανική ενέργεια και διοχετεύεται στα Τσάκρας. Τα κυριότερα ονομάζονται Ida (ΙΝΤΑ), Pingala (Πίγκαλα) και Shushumna (Σουσούμνα). Ίντα, βρίσκεται μέσα το αριστερό ρουθούνι, Πίγκαλα βρίσκεται μέσα στο δεξί ρουθούνι... Διατρέχουν διασταυρωμένα τη σπονδυλική στήλη και καταλήγουν στον κόκκυγα. Η Πράνα του αέρα κυκλοφορεί μέσα από τα δυο αυτά Nadis , ενώ παράλληλα ο αέρας μπαίνοντας στους πνεύμονες μέσα από τους αναπνευστικούς αγωγούς, τροφοδοτεί το αίμα με το οξυγόνο για τη κυκλοφορία. Στο κρανίο δημιουργείται η νευρική ενέργεια. Τα νεύρα είναι και αυτά οδηγοί της Πράνα. Οι Γιόγκι μας λένε ότι υπάρχουν μέσα στο σώμα 350.000 . Τα πιο γνωστά είναι 72.000, τα περιγράφουν σαν λεπτότατες τρίχες. Τα τρία κύρια Nadis  συμβολίζουν , τον ήλιο η Πίγκαλα (Δίας) , τη σελήνη η Ίντα (Περσεφόνη) και τη φωτιά η Σουσούμνα (Κηρύκειο) , που διαπερνά τα Τσάκρας της σπονδυλικής στήλης. Στον κανονικό άνθρωπο, τα Πρανικά ρεύματα κυκλοφορούν μέσα στην Ίντα και την Πίγκαλα, οι Γιόγκι μπορούν να τραβήξουν την Πράνα μέσα στη Σουσούμνα. Τα τρία Nadis  στην Ελληνική μυθολογία συμβολίζονται με το ραβδί του Ερμή, που δηλώνει τη Σουσούμνα και τα δυο φίδια που διασταυρώνονται για να καταλήξουν στην κορυφή στα δυο φτερά που συμβολίζουν την Ίντα και Πίγκαλα δηλαδή την αρνητική και θετική δύναμη που ισορροπούν. Όλοι οι Γιόγκι τονίζουν τη σημασία των Nadis . Για να διατηρηθούν καθαροί αυτοί οι διάδρομοι, που μοιάζουν με τους μεσημβρινούς του Κινέζικου βελονισμού, χρειάζεται να αποφεύγει ο άνθρωπος κάθε ένταση, να παίρνει υγιεινή τροφή και να αναπνέει σωστά.


Στην Αίγυπτο, η αφύπνιση της ενέργειας Kundalini, η οποία έχει αυξηθεί μέχρι το κέντρο της κεφαλής, συμβολίζεται με ένα φίδι στην κεφαλή του Φαραώ.Είναι όμως γεγονός ότι σήμερα το θέμα το ξανα ανακαλύπτομαι από τις Ινδικές Γραφές που αναφέρεται ως ''Θεά'' , με μεγάλες δυνάμεις . Υπάρχει η εντύπωση ότι η Κουνταλίνι βρίσκεται στο φυσικό σώμα . Αυτό είναι λάθος . Η Κουνταλίνι όπως και τα άλλα κέντρα βρίσκονται με αιθερική μορφή , επί του αιθερικού σώματος . Η διέγερση και αφύπνιση της Κουνταλίνης γίνεται είτε φυσιολογικά είτε τεχνικά μέσω της εσωτερικής αναπνοής. Η αφύπνιση της Κουνταλίνι φυσιολογικά γίνεται βραδέως και χρειάζονται επαναγεννήσεις ενώ με την μέθοδο της αναπνοής και πάντα με την βοήθεια Διδασκάλου επέρχεται συντομότερα.  Το θέμα δεν είναι αν η Κουνταλίνι θα αφυπνιστεί ή όχι, αλλά το θέμα είναι πώς αφυπνίστηκε η Κουνταλίνι, ή σε ποιο βαθμό έχει αφυπνιστεί. Ακόμη και στους κοινούς ανθρώπους, η Κουνταλίνι είναι ήδη αφυπνισμένη, αλλά σε ένα πολύ μικρό βαθμό.
Τα αποτέλεσμα της εξέλιξής της μεταφέρεται και στις επόμενες επαναγεννήσεις.
παραπομπή ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ
Ποια είναι η χρήση της ενέργειας Κουνταλίνι στην πνευματική πρακτική ;


Η ενέργεια Kundalini δίνει τη δυνατότητα στα εγκεφαλικά κύτταρα να εγγράφουν πνευματικές ή "υψηλότερες" εμπειρίες και ερεθίσματα. Η ποιότητα του φυσικού σώματος, ειδικά του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, βελτιώνονται ή αναβαθμίζονται . Μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο, ένα άτομο, του οποίου η Kundalini είναι εξαιρετικά αφυπνισμένη , μπορεί να γίνει ιδιοφυία , ένας μεγάλος χαρισματικός ηγέτης ή ένας μεγάλος πνευματικός δάσκαλος .
Οι Γιόγκι που γνωρίζουν τους νόμους της φύσης ''θαυματουργούν'' όχι γιατί κατέχουν υπερφυσικές δυνάμεις που δόθηκαν σ΄αυτούς προνομιακώς αλλά εκτός της γενικής πνευματικής εξέλιξης , εμβάθυναν στις ενεργητικές αξίες των κέντρων και δια της εσωτερικής αναπνοής τις αφύπνισαν. Ερεύνησαν και ανακάλυψαν ότι η αναπνοή περιέχει όχι μόνο οξυγόνο ,υδρογόνο και νιτρογόνο , αλλά επίσης περιέχει και Πράνα , την οποία δια της ρυθμικής αναπνοής , που αναπτύχθηκε βέβαια σε βαθμό επιστήμης, κατόρθωσαν να φέρουν μεταβολές όχι μόνο στο δικό τους σώμα , αλλά επίσης να δύνανται να θεραπεύουν τα σώματα και άλλων ανθρώπων.   Η εσωτερική αναπνοή είναι τριών ειδών , αλλά και μία τέταρτη που λειτουργεί ως συνθετική. Δηλαδή η υψηλή , η μέση και η χαμηλή και με την τέταρτη που ενώνει τα αποτελέσματα των τριών πρώτων. Σε κάθε τέλεια αναπνοή παρατηρούμε τέσσερα στάδια : Εισπνοή και Εκπνοή γίνονται βραδέως . Αυτό διότι η εισπνοή επιβοηθεί την Πίγκαλα και Ίδα να απορροφούν περισσότερο Πράνα . Η δε εκπνοή επιβοηθεί στην οξείδωση του αίματος. Παράταση της διατήρησης της εισπνοής στους πνεύμονες , μέχρι ωρισμένου σημείου ,είναι ωφέλιμος .Με την ρυθμική αναπνοή , η πρανική ενέργεια μεταβιβάζεται εις τα κέντρα και στο υπόλοιπο σώμα και σχηματίζουν το αιθερικό σώμα το οποίο εν τέλει κυριαρχεί στο σύνολο του φυσικού οργανισμού. Μπορούμε τελικά να πούμε ότι είναι η αληθής μορφή , η καθ΄όλα ουσία. Στο σημείο όπου διασταυρώνεται η Πρανική ενέργεια , και έχουμε πέντε σημεία στην σπονδυλική στήλη και δύο στο κεφάλι με την μεγαλύτερη συγκέντρωση ,  έχουμε καθρέπτη (θρέπτω το Κά) στον μακρόκοσμο . Εν τέλει , και το επιθυμητό είναι να διευκολυνθεί η είσοδος στον άνθρωπο δυνάμεων προερχομένων από την ψυχή για την αναβάθμιση του τρίπτυχου , σώμα - πνεύμα - ψυχή. Η ανάπτυξη της διαίσθησης  και ότι αυτό συνεπάγεται είναι το αποτέλεσμα ...  


 Όταν η Κουνταλίνι αφυπνισθεί, τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του προσώπου θα μεγεθυνθούν σε πολύ υψηλό βαθμό. Η ενέργεια Kundalini είναι σαν λίπασμα. Ό,τι σπόροι είναι στο έδαφος θα ενθαρρυνθούν για να αναπτυχθούν .

Μια από τις παρενέργειες της ακατάλληλης, πρόωρης αφύπνισης της Κουνταλίνι είναι μια υπερβολική ή ανεξέλεγκτη σεξουαλική ορμή. Ένα άτομο μπορεί να γίνει μανιακός του σεξ. Μερικές φορές ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει υπερβολική υπερηφάνεια, ή ακόμη και να γίνει ένας μεγαλομανής.


Υπάρχουν πολλές μέθοδοι της αφύπνισης της ενέργειας Κουνταλίνι, αλλά η διαδικασία πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πνευματική και σωματική προετοιμασία.


Πρώτον, το φυσικό σώμα και το ενεργειακό σώμα πρέπει να καθαριστούν ή να εξαγνιστεί, έτσι ώστε η ενέργεια Kundalini, εφόσον αφυπνισθεί σε μεγαλύτερη βαθμίδα, να μπορεί να ρεύσει εύκολα χωρίς καμία απόφραξη και χωρίς να προκαλείται βλάβη στο φυσικό σώμα.
Δεύτερον, είναι σημαντικό ότι πρέπει κανείς να ασκεί εσωτερικό εξαγνισμό τακτικά, μέσω της δημιουργίας χαρακτήρα. Αυτό γίνεται με την ανάπτυξη αρετών και την άρση των ελαττωμάτων ή των εσωτερικών αδυναμιών.


Στη συνέχεια, η πνευματική ενέργεια έρχεται κάτω σε μεγάλες ποσότητες και πηγαίνει στην περιοχή κοντά στη βάση της σπονδυλικής στήλης, αφυπνίζοντας σταδιακά την ενέργεια Kundalini σε μεγαλύτερο βαθμό, και στη συνέχεια ρυθμίζοντας τη, την φέρνει επάνω στα ανώτερα κέντρα και στο κέντρο του στέμματος.
Κατά την άσκηση του Διαλογισμού στις Δίδυμες Καρδιές, μπορεί να νιώθετε το κεφάλι σας να πιέζεται προς τα κάτω. Αυτή η αίσθηση είναι η κάθοδος της πνευματικής ενέργειας. Μπορεί να αισθανθείτε την ενέργεια να ανεβαίνει την  σπονδυλική στήλη σας. Αυτή είναι η ενέργεια Κουνταλίνι που ανεβαίνει. Αισθάνονται μια ενέργεια να τους τραβά επάνω. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο . Αν βρει αντίσταση λόγω μη πνευματικής εξέλιξης του ανθρώπου να την υποδεχθεί ,  δύο τινά μπορεί να συμβούν. Είτε μπλοκάρεται στο σημείο εκείνο είτε οπισθοχωρεί προς τα γεννητικά  όργανα. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνέπειες είναι τραγικές.
Οι άνθρωποι με μπλοκαρισμένη ενέργεια μπορεί να δουν διορατικά τα αστέρια και τους γαλαξίες, ή να αισθάνονται τη συνείδησή τους να επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Αστρική προβολή astral projection , που με απλά λόγια σημαίνει ότι η ψυχή  άφησε το φυσικό σώμα , το οποίο όμως δεν πέθανε , αλλά δεν μπορεί η ψυχή να επιστρέψει πίσω στο σώμα. Είναι ένα γεγονός χειρότερο του θανάτου. Στο σώμα αυτό εισέρχεται ''ξένος'' αγνώστου προελεύσεως . Δηλαδή έχουμε κατοχή ανθρώπου από δαιμόνιο ( obsession) ,και φυσικά ψυχοπάθεια. 

Εάν όμως η Κουνταλίνι οπισθοχωρήσει ,τότε στρέφεται προς το κέντρο των γεννητικών οργάνων ,όπου συσσωρεύεται . Αποτέλεσμα , υπερβολική σεξουαλική διέγερση και άλλα ερεθίσματα, που τείνουν να δημιουργήσουν υπερβολική και έμμονη επιθυμία για τα υλικά πράγματα. Ο άνθρωπος καθίσταται φόβητρο για τον εαυτό του και τον πλησίον του . Όταν ο Οδυσσέας ρωτά την Κίρκη γιατί μετέτρεψε τους συντρόφους του σε γουρούνια , του απάντησε . Για να μην κάνουν κακό πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους γύρω τους.